Vận hành Vân Hồ, Agritage có 70% nhân sự là người địa phương.  Hợp tác xã Đồng Rừng Vân Hồ do bà con bản Bướt và người dân xã Chiềng Yên thành lập là đơn vị đứng ra vận hành toàn bộ hoạt động tại Làng nông nghiệp di sản. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao đến từ DNXH Agritage Việt Nam.

Chúng tôi rất tự hào được giới thiệu với các bạn những khuôn mặt ưu tú của Vân Hồ Agritage

Hội đồng quản trị Hợp tác xã Đồng Rừng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, cố vấn chiến lược, Tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn

Tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn đã có nhiều năm làm việc và nghiên cứu về Bảo tồn đa dạng sinh học, Thích ứng với Biến đổi khí hậu tại Úc và giữ nhiều vị trí quan trọng tại Khoa Lâm Nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tiến sỹ Sơn đã dành hơn 10 năm để nghiên cứu về các tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Tây Bắc. Hiện nay ông quan tâm và dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học với chủ đề Tri thức bản địa và khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng, với những hiểu biết sâu sắc của ông về tri thức của cộng đồng dân tộc thiểu số cũng như những tri thức khoa học kỹ thuật ông có được trong quá trình làm việc trong nước và quốc tế, những định hướng phát triển chiến lược của Vân Hồ Agritage sẽ được hoạch định một cách rõ ràng, khoa học và có tầm nhìn.

Bà Đinh Thị Huyền, thành viên Hội đồng quản trị, cố vấn chiến lược kinh doanh.

Bà Đinh Thị Huyền là người dân tộc Mường, đã có 15 năm kinh nghiệm trong các hoạt động khởi nghiệp và đào tạo khởi nghiệp cho cộng đồng các nhóm dân tộc thiểu số. Bà Huyền đồng thời là Giám đốc của Trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc – một tổ chức phi chính phủ hoạt động bảo vệ quyền và tiếng nói của các cộng đồng người dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Với kinh nghiệm trực tiếp điều hành nhiều dự án đầu tư và phát triển kinh doanh cùng các cộng đồng dân tộc thiểu số, bà Huyền tham gia vào Hội đồng quản trị của Hợp tác xã đồng rừng giúp tư vấn các chiến lược kinh doanh và marketing.

Ông Hà Văn Dũng, thành viên Ban quản trị HTX, Bí thư bản Bướt.

Ông Dũng là người dân tộc Thái, là người có uy tín và tiếng nói tại cộng đồng dân bản. Ông tham gia với vai trò người tư vấn các định hướng phát triển các hoạt động cộng đồng tại Vân Hồ Agritage.

Ông Hà Văn Phúc, thành viên Ban quản trị HTX, Trưởng bản Bướt.

Ông Phúc là người dân tộc Thái, có nhiều kinh nghiệm trong điều hành các hoạt động cộng đồng tại bản. Ông Phúc tham gia Ban quản trị với vai trò định hướng phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại bản Bướt.

Ông Hà Văn Nguy, thành viên Ban quản trị HTX, người có uy tín của bản Bướt.

Ông Hà Văn Nguy được dân bản bầu làm người có uy tín tại cộng đồng vì những

Ban giám đốc HTX Đồng rừng

Ông Hà Văn Nguy, Giám đốc Hợp tác xã Đồng Rừng.

  • Quản lý chung và phụ trách các hoạt động điều phối dịch vụ du lịch tại bản

Ông Hà Văn Phúc, Phó giám đốc Hợp tác xã Đồng Rừng.

  • Quản lý các hoạt động sản xuất nông sản của Hợp tác xã.

Bà Vì Thị Mân, Trưởng nhóm Hoa Bưởi – nhóm sản xuất nông sản hữu cơ PGS

Bà Hà Thị Thêm, Trưởng nhóm Đồng Xanh – nhóm sản xuất nông sản hữu cơ PGS.

Bà Hà Thị Mai, Trưởng nhóm sản xuất nông sản hữu cơ Suối cá

Bà Vì Thị Thêu, Trưởng nhóm sản xuất nông sản hữu cơ Chè xanh.

Bà Đặng Thị Lan, Trưởng nhóm nấu ăn tại Agritage Hill

Bà Đinh Thị Giang, Trưởng nhóm buồng phòng tại Agritage Hill

Ông Hà Văn Hưng, Trưởng nhóm xe ôm tại bản.